In de VS zijn sommige ketens om veiligheidsredenen gedwongen om Pokémon-kaarten uit hun winkels te verwijderen. De situatie loopt uit de hand.

De Pokémon Card Game herontdekt een nieuw leven voor het grote publiek, dat steeds meer geïnteresseerd is in de economische waarde van kaarten in plaats van in verzamelwaarde. Door dit fenomeen van speculatie gaan de Amerikaanse ketens Target en Walmart werden gedwongen om Pokémon-verzamelkaarten uit hun winkels te verwijderen. Hier is een tweet die de situatie laat zien:

Walmart heeft het initiatief nog niet geformaliseerd, ondanks de mededelingen in zijn winkels. De situatie is anders voor de Target-keten, die in plaats daarvan de tijdelijke verwijdering van producten bevestigt vanaf 14 mei 2021. De motivatie? De veiligheid van klanten en personeel werd in gevaar gebracht door speculanten en sjacheraars.

Wat de speculatieve zeepbel betreft, zijn de belangrijkste oorzaken zeker twee: de invloed die al een jaar speculaties over kaarten hebben gemaakt als hun belangrijkste inhoud, en de wereldwijde pandemie. Dit dwong mensen in feite om vaker thuis te blijven, waardoor ze vaak hobby's herontdekten die ze in de loop van de tijd hadden opgegeven.

Zoals altijd in deze situaties zijn de slachtoffers verzamelaars en fans van verzamelen en concurreren.