Na verloop van tijd Trekken ze merkte ook dat ze te maken kreeg met wangedrag van streamers, zelfs als ze niet live waren. Omdat de laatste steeds herkenbaarder worden, zelfs buiten hun werkomgeving, heeft Twitch er belang bij ervoor te zorgen dat ze zich verstandig gedragen. Of ze hopen in ieder geval dat ze niet zullen worden lastiggevallen of lastiggevallen of haatmisdrijven zullen plegen.

Met de update van 7 april beschreven in het blogzet het bedrijf een stap voorwaarts in deze richting. We hebben het over het gedrag van streamers buiten de liveshows en het feit dat eventuele uitspraken, geschreven buiten het platform, nu kunnen worden gebruikt als een element dat zou kunnen leiden tot het verbod:

Wanneer [intimidatie buiten Twitch] plaatsvindt, zullen we verifieerbaar gedrag of verklaringen die betrekking hebben op een incident op Twitch in overweging nemen. Bijvoorbeeld: als we een intimidatierapport over een livestreamincident beoordelen, kan gerelateerde of voortdurende intimidatie op Twitter worden overwogen wanneer deze aan ons wordt gemeld.

Twitch zal ook uitkijken naar ernstige misdrijven die niet op het platform voorkomen, maar die toch een ernstig risico voor de gemeenschap kunnen vormen. Dit omvat de deelname aan gewelddadig extremisme, terroristische activiteiten, dreiging van massaal geweld, lidmaatschap van haatgroepen, deelname aan seksueel geweld, uitbuiting van minderjarigen e bedreigingen tegen Twitch-medewerkers​ Kortom, het zijn geen lichte dingen. Voor elk van deze gevallen zal Twitch intern onderzoek doen en ook contact opnemen met externe onderzoekers om hulp te bieden.