De beoordeling bevat geen spoilers die niet tot de eerste aflevering behoren, dus u kunt zonder gevaar lezen.

De aantrekkingskracht voor het onbekende in de mens kent geen grenzen. Er is iets oerouds in ons besloten dat ons ertoe brengt om onszelf af te vragen wat we niet weten, om over de oppervlakte te graven in een poging om tot begrip te komen, een antwoord. Het is een van de krachtigste instincten van ons ras, samen met een ander instinct dat elk levend wezen verenigt. Het overlevingsinstinct, dat tot vastberadenheid leidt. Die onsterfelijke vlam brandt in ieder van ons en drijft ons om ongelooflijke dingen te doen om het kostbaarste geschenk dat ons is verleend, het leven te behouden. Het is een vlam die, ongeacht hoeveel wind er waait of hoeveel water er naar toe gegooid wordt, deze kan vervagen, maar nooit naar buiten gaan.
The Promised Neverland, een van de meest succesvolle verhalen uit Japan in de afgelopen jaren, hij spreekt precies van deze twee instincten, van nieuwsgierigheid maar vooral van de wil om te leven. Twee instincten die zorgen voor een onvermijdelijk verlangen. Dat van vrijheid.

Geboren als een manga, werd deze onlangs omgezet in anime en online gedistribueerd in Italië op het gratis legale streamingplatform VVVID. De metafoor van de vlam is niet toevallig, aangezien de opening van de ziel opent met het beeld van een vlam die oplicht in een olielamp, en wordt ook gebruikt door UVERworld in het nummer Touch Off, dat wordt begeleid het begin van elke aflevering en spreekt over vrijheid. Het verhaal lijkt aanvankelijk niets abnormaals te hebben. We zijn in een weeshuis gerund door een vrouw die alle kinderen daar moeder noemen. Periodiek worden kinderen onderworpen aan tests om intelligentie te beoordelen, en drie van hen kunnen op tijd maximale scores behalen. Dit zijn Emma, ​​Norman en Ray, de drie oudste kinderen, elk gespecialiseerd in een bepaald veld. Binnen een bepaalde leeftijdsgrens, of het bereiken van lage scores voor langere tijd, worden kinderen opgegeven voor adoptie. Emma en Norman zullen een schokkend geheim ontdekken dat hen ertoe zal brengen met al hun kracht te vechten om te overleven. Vanaf dat moment neemt de plot een bocht, beginnend een ongelooflijke en meeslepende intellectuele uitdaging waarbij we altijd proberen de antagonist een stap voor te blijven en vice versa. Een mengeling van angst en wilskracht drijft kinderen ertoe keuzes te maken en acties te ondernemen die ze nooit hadden kunnen bedenken, onoverkomelijke obstakels te willen overwinnen en te twijfelen aan de mensen om hen heen.

De twee hierboven besproken instincten komen aan het licht in de twee hoofddoelen van de protagonisten. De eerste is om te willen weten wat er achter de muren van het weeshuis ligt, die ze niet categorisch kunnen overschrijden als de enige regel die de moeder stelt. De tweede, na het ontdekte geheim, is om iemands leven te redden. En er is niets nieuws in dit alles, dit zijn twee vrij algemene doelen in horror of avontuurlijke verhalen. De schoonheid van The Promised Neverland ligt in de manier waarop deze twee instincten worden verteld en in de zoetheid die kenmerkend is voor kinderen. Alles wordt gekanaliseerd in een vastberadenheid en een wilskracht die de toeschouwer niet anders kan dan bewonderenswaardig, bijna ontroerend te vinden. Er zijn zoveel obstakels en uitdagingen waaraan kinderen worden blootgesteld en vaak, eenmaal overwonnen, ontdekken we hier dat er nog iets moeilijker is om mee om te gaan. De protagonisten worden voortdurend omvergeworpen door gebeurtenissen, belemmerd, gedemoraliseerd. Maar ze geven nooit op en dwingen elkaar. Het maakt niet uit hoe ongunstig de wereld is, ze zullen altijd op zoek gaan naar een manier om verder te gaan en het huidige probleem op te lossen. Het wordt spannend om uit te zoeken of en hoe de genieën hun lot vernietigen. Dramatisch om te zien hoe ver ze bereid zijn om te gaan om te slagen. En doordat ze kinderen zijn, is het gemakkelijker om je ermee in te leven, worden ze gevoeliger en angstiger, maar tegelijkertijd moediger.

Dit alles gaat door hun ogen. Er is geen emotie die het uiterlijk van de personages van The Promised Neverland niet kan overbrengen. Woede, verbazing, angst, vreugde, verdriet, vastberadenheid, boosaardigheid, waanzin. Alle gevoelens die duidelijk en onmiddellijk naar het publiek komen, vaak zonder de noodzaak om een ​​woord uit te spreken. Elk personage creëert een rode draad bij de toeschouwer, zelfs de meest sluwe, die erin slaagt om te communiceren wat hij voelt, hoe hij zich voelt, wat hij wil bereiken. We raken gehecht aan elk van hen om redenen en op verschillende manieren, maar ze delen gemeenschappelijke kenmerken voor iedereen. Sluwheid, sluwheid en vindingrijkheid. Het lijkt een episch schaakspel te zijn, waarbij het weeshuis het schaakbord is en de personages de spelers. Het is niet een kwestie van alleen de volgende zet van de tegenstander te voorspellen, maar ook zijn tegenbewegingen. Geen redenering tot de volgende stap, maar tot de volgende vijf. Geduld, precisie en voorzichtigheid zijn allemaal fundamentele eigenschappen die ten volle moeten worden benut om schaakmat te bereiken. Voor de verliezer is er alleen ruïne.

The Promised Neverland Het is een van de juwelen die de nieuwe Shonen-golf van de afgelopen jaren diepgaand markeert. Een spannende uitdaging om zowel de niet-gewend voor de zielen als degenen die veel anderen achter zich hebben te vangen. Een verhaal van moed en koppigheid, van nieuwsgierigheid en leven. Een verhaal over vrijheid en de toekomst. Een verhaal over kinderen en hun zoetheid. Misschien is het dat kinderlijke onschuld verloren gaat opgroeien, het beloofde land dat niet bestaat.